eDNA voedselwebanalyses leiden tot meer grip op leven onderwater


Met een unieke combinatie van technieken analyseren we de samenstelling van het voedselweb op basis van het eDNA uit een watermonster. In 2016 hebben we in een pilot een aantal eDNA voedselwebanalyses uitgevoerd, en de resultaten zijn veelbelovend. 
Lees meer >>

Wasbeerhond dieet voedselkeuzeanalyse?

wasbeerhond dieet voedselkeuzeanalyseWe hebben DNA uit een keutel gebruikt, om de voedselkeuze van de wasbeerhond te ontrafelen. Bij de klassieke analyse van keutels is het vaak lastig om precies vast stellen welke soorten gegeten zijn. Een DNA voedselkeuzeanalyse biedt de uitkomst. Lees meer >>

Bastaard modderkruiper stiekem binnen gekomen?

hybride modderkruiper DNAIn 2015 werd bij genetisch onderzoek door Datura ontdekt dat er in Nederland naast de kleine modderkruiper ook hybride kleine modderkruipers voorkomen. Lees meer >>

eDNA metabarcoding vissen

vissen eDNA datura metabarcodingDatura heeft in samenwerking met Bureau Waardenburg BV en Rijkswaterstaat succesvol een pilot uitgevoerd naar de mogelijkheden om eDNA metabarcoding van vissen toe te passen in grote watersystemen. Lees meer >>

Bastaard modderkruipers in Nederland

hybride modderkruiper DNADeze zomer heeft Datura bij genetisch onderzoek ontdekt dat er in Nederland naast de kleine modderkruiper ook hybride modderkruipers voorkomen. Deze “bastaard modderkruipers” zijn ontstaan uit kruisingen tussen de kleine modderkruiper en twee soorten uit Zuid-Oost Europa. De aanwezigheid van de bastaard modderkruipers werd opgemerkt doordat Datura een database aanlegt met genetische informatie van alle Nederlandse vissoorten.  Lees meer >>

Historische kolonie vale vleermuis

Uitwerpselen DNA vale vleermuis DaturaDatura heeft succesvol DNA geëxtraheerd uit vleermuiskeutels van minimaal 24 jaar oud. Door het geëxtraheerde DNA te vergelijken met een referentiedatabase kon achterhaald worden dat de keutels van vale vleermuizen (Myotis myotis) afkomstig waren. Hierdoor kon bevestigd worden dat er in het verleden een kolonie vale vleermuizen aanwezig was op de zolder van een kapel in Vught. Lees meer >>