Datura Molecular Solutions BV

Agro Business Park 10
6708 PW, Wageningen
Nederland

Voor vragen over metabarcoding of de workshop:

Voor vragen over het labproces, soort-specifieke analyses en/ of DNA barcoding:

Voor vragen over R&D of populatiegenetica:

Robbert van Himbeeck
Projectleider metabarcoding

robbert.vanhimbeeck@datura.nl
+31 (0) 618441781

Jitske Rook
Projectleider soort-specifieke projecten en laboratorium beheer

Tijdelijk niet bereikbaar

Kees van Bochove
Projectleider R&D

kees.vanbochove@datura.nl
+31(0)629455328