menu 300x150 sample

eDNA monitoring

Datura gebruikt eDNA detectie voor de monitoring van aquatische en terrestrische organismen. Datura heeft eDNA detectiemethodes ontwikkelt voor diverse soorten en soortgroepen.

menu 300x150 uitwerpselenIdentificatie van uitwerpselen en weefselmonsters

Datura voert DNA analyses uit om uitwerpselen en weefselmonsters te identificeren. Dat is mogelijk voor alle soortgroepen zoals vleermuizen, muizen, marterachtigen, vogels en ongewervelden.

menu 300x150 vlindersPopulatie genetica

Genetische profielen kunnen gebruikt worden om individuen te herkennen, nauwkeurige schatting van populatiegrootte te maken en om inzicht te krijgen in populatiestructuur.