eDNA metabarcoding

Metabarcoding is een techniek waarmee de soortsamenstelling van een bepaalde soortgroep kan worden vastgesteld. De resultaten van een metabarcoding zijn semi-kwantitatief. Van iedere soort wordt vastgesteld wat de relatieve hoeveelheid DNA is, ten opzichte van de totale hoeveelheid gedetecteerd DNA.

Metabarcoding wordt veel toegepast om eDNA te detecteren in water- en bodemsamples. Hiermee kan eDNA gedetecteerd worden van zeer veel verschillende soortgroepen. Wij hebben ervaring met eDNA metabarcoding van onder andere de volgende soortgroepen:

  • Vissen, amfibieën;
  • Vogels, vleermuizen, vertebraten;
  • Reptielen (in ontwikkeling);
  • Kreeften & wolhandkrab;
  • Groenalgen, diatomeeën, schimmels, planten;
  • Eukaryoten, bacteriën;
  • Waterroofkevers (andere macrofauna groepen zijn in ontwikkeling).

Metabarcoding kan bijvoorbeeld worden toegepast om te achterhalen welk dier een ei van een weidevogel heeft opgegeten. Door een marker voor roofdieren te gebruiken is een duidelijk beeld te verkrijgen.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen