eDNA metabarcoding

Metabarcoding is een techniek waarmee de soortsamenstelling van een bepaalde soortgroep kan worden vastgesteld. De resultaten van een metabarcoding zijn semi-kwantitatief. Van iedere soort wordt vastgesteld wat de relatieve hoeveelheid DNA is, ten opzichte van de totale hoeveelheid gedetecteerd DNA.

Metabarcoding wordt veel toegepast om eDNA te detecteren in water- en bodemsamples. Hiermee kan eDNA gedetecteerd worden van zeer veel verschillende soortgroepen. Wij hebben ervaring met eDNA metabarcoding van onder andere de volgende soortgroepen:

  • Vissen, amfibieën;
  • Vogels, vleermuizen, vertebraten;
  • Reptielen (in ontwikkeling);
  • Kreeften & wolhandkrab;
  • Groenalgen, diatomeeën, schimmels, planten;
  • Eukaryoten, bacteriën;
  • Waterroofkevers (andere macrofauna groepen zijn in ontwikkeling).

Omdat de metabarcoding analyses vrij complex zijn en we graag meer duidelijkeheid willen genereren voor wanneer de data beschikbaar is, werken we sinds 2019 met een timetable voor metabarcoding. De in onderstaande tabel genoemde data zijn uiterste data. Voor vragen over deze timetable of andere vragen kan altijd contact worden op genomen met een van onze medewerkers.

Samples binnen (uiterlijk) Oplevering resultaten
1-2-2019 26-4-2019
29-3-2019 21-6-2019
31-5-2019 16-8-2019
26-7-2019 11-10-2019
13-9-2019 6-12-2019
8-11-2019 31-1-2020

Metabarcoding kan bijvoorbeeld worden toegepast om te achterhalen welk dier een ei van een weidevogel heeft opgegeten. Door een marker voor roofdieren te gebruiken is een duidelijk beeld te verkrijgen.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen