Soort-specifieke eDNA analyse

Soort-specifieke eDNA analyse is een snelle, goedkope, zeer gevoelige methode om eDNA van een specifieke soort aan te tonen.

De detectie vind plaats door middel van kwantitatieve PCR (qPCR). Soort-specifieke detectie wordt het meest toegepast op watersamples, bodemsamples en keutels. Soort-specifieke eDNA detectie is voor onder andere de volgende soorten beschikbaar:

Grote modderkruiper is een van de vele soorten die Datura met eDNA kan detecteren. De detectie kans van grote modderkruiper, door het gebruiken van eDNA, is 95% per sample!

Amfibieën:

 • Heikikker;
 • Kamsalamander;
 • Knoflookpad.

Zoogdieren:

 • Noordse woelmuis;
 • Waterspitsmuis;
 • Beverrat;
 • Muskusrat;
 • Otter.

Micro-organismen:

 • Trichobilharzia (zwemmersjeuk);
 • Blauwalgen;
 • E. coli.

Vissen:

 • Grote modderkruiper;
 • Kleine modderkruiper;
 • Bittervoorn;
 • Zwartbekgrondel;
 • Beek/Rivierprik;
 • Kroeskarper.

Ongewervelde:

 • Quaggamossel;
 • Driehoeksmossel;
 • Gevlekte witsnuitlibel;
 • Humus-kieuwpootkreeft;
 • Rode Amerikaanse rivierkreeft;
 • Wolhandkrab.