Over Datura

Datura Molecular Solutions BV is een ambitieuze start-up die in 2013 is opgericht door Kees van Bochove. Wij vergroten de effectiviteit en efficiëntie van monitoring van soorten en soortgroepen door DNA technieken beschikbaar te stellen. Onze doelgroep zijn alle partijen die te maken hebben met monitoring van soorten of soortgroepen als natuurbeheerders, ecologisch adviesbureaus, ingenieursbureaus en (semi-)overheden. Wij hebben de ambitie om uit te groeien tot een expertise centrum dat DNA onderzoek aanbiedt met toepassingen in de ecologie en monitoring van biodiversiteit. Ons laboratorium is gevestigd in Wageningen.

Kees van Bochove: Ik vind het uitdagend om het ecologische werkveld kennis te laten met DNA technieken, en daarmee de kwaliteit en efficiëntie van ecologisch onderzoek te vergroten