Kees van Bochove MSc

Oprichter Datura

kees_van_bochoveMijn missie is om de ecologische kwaliteit te verbeteren en biodiversiteit te stimuleren door het beschikbaar stellen van DNA technieken. Ik merk dat er veel mogelijkheden zijn om de kwaliteit van ecologisch onderzoek te verbeteren door gebruik te maken van DNA analyses. Om het gebruik van DNA analyses in de dagelijkse praktijk mogelijk te maken, heb ik in 2013 Datura opgericht. Ik vind het uitdagend om het laboratorium het veld in te brengen, en daarmee de kwaliteit en efficiëntie van ecologisch onderzoek te vergroten.

Van 2008-2014 heb ik als zelfstandig ondernemer gewerkt in opdracht van diverse ecologisch adviesbureaus en terreinbeheerders. Daarmee heb ik ruime ervaring opgedaan met monitoring van zoogdieren, vogels, planten, insecten, vissen en macrofauna. Deze ervaring met ecologische monitoring combineer ik met moleculaire kennis die ik opgedaan heb tijdens een MSc Biologie (2012-2013) aan Wageningen Universiteit.

Binnen Datura hou ik me voornamelijk bezig met de ontwikkeling van nieuwe technieken. Daarnaast werk ik op dit moment (in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center, Wageningen Universiteit en Radboud  Universiteit Nijmegen) aan een promotievoorstel. Dat moet leiden tot een promotietraject waarin ik de voedselwebanalyse technieken verder ontwikkel en deze wetenschappelijk valideer.

Contact
Kees.vanbochove@datura.nl
0629455328

Jitske Rook

Laboratorium analist en projectleider soort-specifieke (e)DNA analyses

Na het afronden van een studie aan het Middelbaar Laboratorium Onderwijs in Leiden, ben ik als biotechnologisch analist gaan werken bij Datura. Hier ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van het laboratorium onderzoek.

Flora en Fauna vind ik reuze interessant. Daarnaast zorgt de inzet van DNA en dan voornamelijk eDNA ervoor dat dieren heerlijk hun gang kunnen blijven gaan. De mogelijkheid om mijn interesses in het dagelijks werk te kunnen combineren met moleculair onderzoek zorgt ervoor dat ik dagelijks met plezier naar het werk ga. Ik heb ruime ervaring met onder andere DNA extractie methodes, (q)PCR en diverse DNA sequencing technieken. Ik vind het een uitdaging om de verschillende experimenten zo uit te voeren dat we de beste resultaten kunnen generen. Welke techniek het meest geschikt is hangt af van de specifieke vraag van een opdrachtgever. Met mijn ervaring ben ik in staat om de keuze te maken voor de meest geschikte techniek.

Contact
jitske.rook@datura.nl
0628022473

Daniel Goedbloed

Projectleider metabarcoding analyses

Als we de natuur om ons heen beter leren kennen en begrijpen, gaan we haar ook meer waarderen en respecteren. Vanuit die gedachte ben ik ooit biologie gaan studeren en werk ik nu bij Datura. In de periode van 2008-2017 heb ik ervaring opgedaan met moleculaire technieken gedurende mijn PhD aan Wageningen University & Research, en als postdoc researcher aan de Technische Universiteit Braunschweig. Na het wetenschappelijk onderzoek richt ik mij sinds 2018 op de dagelijkse praktijk van ecologisch onderzoek en monitoring.

Ik vind het fascinerend om het onzichtbare in de natuur zichtbaar te maken met behulp van DNA technieken. Op deze manier genereer ik met veel plezier inzicht in de verspreiding van soorten en achterliggende ecologische verbanden. Mijn doel is om zo bij te dragen aan effectief natuurbeheer, grote biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Win-win voor mens en natuur.

Binnen Datura hou ik me voornamelijk bezig met onderzoeken die gebaseerd zijn op Next-Generation Sequencing zoals metabarcoding onderzoek.

Contact
daniel.goedbloed@datura.nl
0618441781

Manon de Visser

Communicatie medewerker en projectleider populatiegenetica. 

Mijn interesse in natuur en biodiversiteit is al lang geleden ontstaan. Ik ben opgegroeid in het drukke stadsleven te Rotterdam, waar ik in mijn jeugd met name gefascineerd raakte door de biologie van dieren dankzij de wekelijkse bezoeken aan de diergaarde. Ik wilde alles begrijpen wat ik de dieren zag doen. Dat wil ik nog steeds, maar over de jaren heen raakte ik tevens verwonderd over alles wat niet direct met het blote oog te zien is. Zo belandde ik in de moleculaire biologie.

Ik interesseer mij vooral in dierpopulaties en hoe deze zich ontwikkelen, evolueren, en op een effectieve manier beheerd en behouden kunnen worden. Tijdens mijn studie heb ik mij gericht op verscheidene vraagstukken vanuit de gedragsbiologie, de ecologie en de genomica. Daarin volgde ik mijn interesse in dierentuinen, waardoor ik veel ervaring opgedaan heb gedaan in deze wereld en veel geleerd heb over geïsoleerde populaties, inteelt en fokprogramma’s. Ik kreeg hierbij de kans te werken met o.a. whole genome resequence data.

Binnen Datura werk ik als communicatiemedewerker en ben ik betrokken bij populatiegenetisch onderzoek. Momenteel zet ik een cursus op voor ecologen, over DNA technieken en toepassingen, om zo een brug te slaan tussen de ecologie en de genomica. Verder help ik met ‘digital content production’ door bijvoorbeeld het opzetten en onderhouden van webartikelen en de social media kanalen. Naast Datura werk ik als projectleider ecologie voor Econsultancy en als (gedrags-)biologe in verscheidene vrijwilligersfuncties.

Contact
manon.devisser@datura.nl