Kees van Bochove MSc

Oprichter Datura

kees_van_bochoveMijn missie is om de ecologische kwaliteit te verbeteren en biodiversiteit te stimuleren door het beschikbaar stellen van DNA technieken. Ik merk dat er veel mogelijkheden zijn om de kwaliteit van ecologisch onderzoek te verbeteren door gebruik te maken van DNA analyses. Om het gebruik van DNA analyses in de dagelijkse praktijk mogelijk te maken, heb ik in 2013 Datura opgericht. Ik vind het uitdagend om het laboratorium het veld in te brengen, en daarmee de kwaliteit en efficiëntie van ecologisch onderzoek te vergroten.

Van 2008-2014 heb ik als zelfstandig ondernemer gewerkt in opdracht van diverse ecologisch adviesbureaus en terreinbeheerders. Daarmee heb ik ruime ervaring opgedaan met monitoring van zoogdieren, vogels, planten, insecten, vissen en macrofauna. Deze ervaring met ecologische monitoring combineer ik met moleculaire kennis die ik opgedaan heb tijdens een MSc Biologie (2012-2013) aan Wageningen Universiteit.

Binnen Datura hou ik me voornamelijk bezig met de ontwikkeling van nieuwe technieken. Daarnaast werk ik op dit moment (in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center, Wageningen Universiteit en Radboud  Universiteit Nijmegen) aan een promotievoorstel. Dat moet leiden tot een promotietraject waarin ik de voedselwebanalyse technieken verder ontwikkel en deze wetenschappelijk valideer.

Contact
Kees.vanbochove@datura.nl
0629455328
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Jitske Rook

Laboratorium analist en projectleider soort-specifieke (e)DNA analyses

Na het afronden van een studie aan het Middelbaar Laboratorium Onderwijs in Leiden, ben ik als biotechnologisch analist gaan werken bij Datura. Hier ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van het laboratorium onderzoek.

Flora en Fauna vind ik reuze interessant. Daarnaast zorgt de inzet van DNA en dan voornamelijk eDNA ervoor dat dieren heerlijk hun gang kunnen blijven gaan. De mogelijkheid om mijn interesses in het dagelijks werk te kunnen combineren met moleculair onderzoek zorgt ervoor dat ik dagelijks met plezier naar het werk ga. Ik heb ruime ervaring met onder andere DNA extractie methodes, (q)PCR en diverse DNA sequencing technieken. Ik vind het een uitdaging om de verschillende experimenten zo uit te voeren dat we de beste resultaten kunnen generen. Welke techniek het meest geschikt is hangt af van de specifieke vraag van een opdrachtgever. Met mijn ervaring ben ik in staat om de keuze te maken voor de meest geschikte techniek.

Contact
jitske.rook@datura.nl
0628022473
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Robbert van Himbeeck

Projectleider metabarcoding projecten.

Van jongs af aan ben ik gefascineerd door de natuur en kan ik genieten van het bestuderen van organismen en de omgeving waarin zij leven. Om van deze passie mijn werk te maken ben ik in 2013 gestart met een bachelor opleiding biologie aan de universiteit van Hasselt in België. Na het afronden van deze bachelor heb ik mij verder gespecialiseerd in de aquatische en mariene ecologie door een master biologie te volgen aan de Wageningen Universiteit. Tijdens deze master heb ik ervaring opgedaan met moleculaire technieken bij Naturalis Biodiversity Center, waar ik onderzoek deed naar sponzen uit mariene meren van Indonesië.

Het ontrafelen van de samenstelling van het voedselweb en het identificeren van soorten, zowel moleculair als morfologisch, vind ik enorm interessant. Dit soort onderzoeken voer ik graag uit in het aquatische, mariene, of terrestrisch milieu en waar deze systemen samenkomen.

Eind 2018 ben ik afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit en zocht ik naar een uitdagende baan in de ecologische sector. Met trots kan ik zeggen dat ik per mei 2019 deel uit maak van het Datura team als projectleider.

Contact
Robbert.vanhimbeeck@datura.nl
0618441781
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Manon de Visser

Communicatie medewerker en projectleider populatiegenetica. 

Mijn interesse in natuur en biodiversiteit is al lang geleden ontstaan. Ik ben opgegroeid in het drukke stadsleven te Rotterdam, waar ik in mijn jeugd met name gefascineerd raakte door de biologie van dieren dankzij de wekelijkse bezoeken aan de diergaarde. Ik wilde alles begrijpen wat ik de dieren zag doen. Dat wil ik nog steeds, maar over de jaren heen raakte ik tevens verwonderd over alles wat niet direct met het blote oog te zien is. Zo belandde ik in de moleculaire biologie.

Ik interesseer mij vooral in dierpopulaties en hoe deze zich ontwikkelen, evolueren, en op een effectieve manier beheerd en behouden kunnen worden. Tijdens mijn studie heb ik mij gericht op verscheidene vraagstukken vanuit de gedragsbiologie, de ecologie en de genomica. Daarin volgde ik mijn interesse in dierentuinen, waardoor ik veel ervaring opgedaan heb gedaan in deze wereld en veel geleerd heb over geïsoleerde populaties, inteelt en fokprogramma’s. Ik kreeg hierbij de kans te werken met o.a. whole genome resequence data.

Binnen Datura werk ik als communicatiemedewerker en ben ik betrokken bij populatiegenetisch onderzoek. Momenteel zet ik een cursus op voor ecologen, over DNA technieken en toepassingen, om zo een brug te slaan tussen de ecologie en de genomica. Verder help ik met ‘digital content production’ door bijvoorbeeld het opzetten en onderhouden van webartikelen en de social media kanalen. Naast Datura werk ik als projectleider ecologie voor Econsultancy en als (gedrags-)biologe in verscheidene vrijwilligersfuncties.

Contact
manon.devisser@datura.nl
Werkdagen: vrijdag

Guido Verhaegen

Facilitator voor beter ondernemen.

Als mens en professional word ik gekenmerkt door mijn gedrevenheid en ambitie. Met een brede bagage en een hoog kennisniveau dat is opgedaan in verschillende functies bij organisaties in uiteenlopende branches, voel ik mij thuis in iedere organisatie die ambitie heeft, kwaliteit levert en waarbinnen voldoende ruimte is voor ontwikkeling. Problemen zie ik als uitdagingen, uitdagingen zie ik als kansen.
‘Faciliteren voor beter ondernemen’ is waar ik sterk in ben en dat dicht bij mij als persoon staat. Netwerken, teamwork en het opzetten en verbeteren van processen zijn mijn sterke krachten. Innovatie is een passie, maak bedrijfsprocessen niet complex en hou ze simpel! Door het administratieve en digitale ‘hart’ in goede conditie te houden draag ik bij aan de gezondheid van een organisatie. Met mijn financiële en administratieve kennis vorm ik het bedrijfsmatig geweten van een bedrijf.

Contact
Guido.verhaegen@datura.nl
0655413826
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Suzanne Kroes

Laboratorium medewerker/ analist. 

Mijn passie voor de natuur heb ik van jongs af aan van huis uit meegekregen. Mijn moeder, tot op heden
docent Biologie, wees mij vaak op de mussen en mezen in de tuin en doceerde mij tijdens boswandelingen over
hoe boomsoorten te herkennen aan de bladeren en bast. Mijn keuze voor de studie biologie was dan ook snel
gemaakt. Tijdens deze studie raakte ik gefascineerd door moleculaire biologie en koos ik voor de master
Moleculaire en Cellulaire Levenswetenschappen. Gedurende mijn master heb ik veel ervaring opgedaan met
moleculaire laboratoriumwerkzaamheden. Daarnaast heb ik mijn kennis van ecologie en milieu vergroot
dankzij mijn vrijwilligerswerk bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht en het vleermuisproject BAT030. Binnen
Datura kan ik mijn interesse in ecologie en moleculaire biologie combineren en door middel van DNA
onderzoek een bijdrage leveren aan de kwaliteit van ecologische monitoring.

Contact
Suzanne.kroes@datura.nl
Werkdagen: maandag t/m woensdag