DNA identificatie

Datura voert DNA analyses uit om uitwerpselen en weefselmonsters te identificeren. Als een soort op basis van uiterlijke kenmerken moeilijk te determineren is, dan kan een DNA analyse uitkomst bieden.

Datura biedt drie type DNA identificaties aan:

Een standaard identificatie analyse kan uitsluitend uitgevoerd worden als er DNA van slechts één soort in het monster aanwezig is. Met deze analyse testen we van welke soort een keutel of weefselmonster afkomstig. Deze analyse is eenvoudig en binnen enkele dagen uit te voeren.

Als er (mogelijk) meerdere soorten in het sample aanwezig zijn, dan biedt een metabarcoding analyse uitkomst. Met deze techniek testen we van welke soorten er DNA in het sample aanwezig is. Een metabarcoding analyse is complexer, en duurt daarom enkele weken.

Als er meerdere soorten in het sample aanwezig zijn, maar u specifiek opzoek bent naar een bepaalde soort, dan kan een soort-specifieke analyse toegepast worden. De soort-specifieke analyse gebruiken we met name om vast te stellen of er noordse woelmuis DNA in een mengmonster van woelmuiskeutels aanwezig is.

“Een enkele keutel is al genoeg voor identificatie.”

“Voor de noordse woelmuis is een soort-specifieke DNA analyse een uitkomst.”