Metabarcoding van DNA

Als er DNA van meerdere soorten in een sample aanwezig zijn, dan biedt een DNA metabarcoding analyse uitkomst. Met deze techniek testen we van welke soorten er DNA in het sample aanwezig is.

Metabarcoding focust gewoonlijk op een specifieke soortgroep. Zo kan er bijvoorbeeld gedetecteerd worden van welke vleermuizen er DNA aanwezig is in een mengmonster van keutels die gevonden worden. Metabarcoding is voor vrijwel elke soortgroep mogelijk.

Voorbeelden van toepassingen

Keutels die verzameld zijn op een kerkzolder of in een vleermuiskast, zijn vaak afkomstig van meerdere soorten. De keutels kunnen samengevoegd worden tot één sample. Met een metabarcoding analyse stellen we vast van welke soorten er DNA in het mengmonster aanwezig is.

Ook kan een metabarcoding analyse gebruikt worden bij een voedselkeuze analyse. Hierbij extraheren we DNA uit een keutel, of maaginhoud. Het DNA dat hierin aanwezig is, verraad welke soorten gegeten worden.

“Metabarcoding is een optie bij de verwachting van meerdere vleermuizen op een kerkzolder.”

“Of denk eens aan een dieetanalyse van een das, wasbeerhond, koolmees of zelfs sprinkhaan.”