eDNA monitoring

Datura biedt eDNA monitoring aan, zowel voor aquatische als voor terrestrische soorten. Alle organismen laten sporen van DNA achter in de omgeving waar ze leven. Uniek eDNA (environmental DNA) van de doelsoort in een watersample toont de aanwezigheid van de doelsoort aan. Datura past diverse technieken toe om eDNA te detecteren. De volgende technieken worden het meest gevraagd:

eDNA bemonstering

Datura levert sample kits waarmee eDNA monsters verzameld kunnen worden. In het meegeleverde bemonsteringsprotocol wordt stap voor stap beschreven hoe een bemonstering in zijn werk gaat. Lees hier meer over hoe u zelf eDNA bemonsteringen kan uitvoeren.

Dichtheid van een populatie vaststellen?

Een veel gestelde vraag is of een populatiedichtheid kan worden vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid gedetecteerd eDNA.

Datura werkt met een filtermethode waarmee de concentratie eDNA betrouwbaar vastgesteld kan worden. Zowel uit onderzoek uitgevoerd door Datura als uit de wetenschappelijke literatuur blijkt er een verband te zijn tussen de concentratie eDNA en de populatiedichtheid van amfibieën en vissen. Het is echter nog niet mogelijk om de eDNA concentratie te linken aan een absolute populatiedichtheid. Wel kan vastgesteld worden in welke delen van een onderzoeksgebied de eDNA concentratie relatief hoog is. Dit kan een globale indruk geven van welke delen onderzoeksgebied het meest intensief gebruikt worden.

“Een soortspecifieke analyse kan met zowel een watersample als een bodemsample”

“Een complete soortenlijst kan worden gegenereerd door middel van metabarcoding.”