Metabarcoding eDNA

Metabarcoding is een techniek waarmee de soortsamenstelling van een bepaalde soortgroep kan worden vastgesteld. De resultaten van een metabarcoding zijn semi-kwantitatief. Van iedere soort wordt vastgesteld wat de relatieve hoeveelheid DNA is, ten opzichte van de totale hoeveelheid gedetecteerd DNA.

Metabarcoding wordt veel toegepast om eDNA te detecteren in water- en bodemsamples. Hiermee kan eDNA gedetecteerd worden van zeer veel verschillende soortgroepen. Wij hebben ervaring met eDNA metabarcoding van onder andere de volgende soortgroepen:

 • Vissen;
 • Amfibieën;
 • Roofdieren, marters;
 • Vogels;
 • Vleermuizen;
 • Vertebraten;
 • Reptielen (in ontwikkeling);
 • Kreeften & wolhandkrab;
 • Groenalgen, diatomeeën, planten;
 • Funghi;
 • Eukaryoten, bacteriën;
 • Waterroofkevers (andere macrofauna groepen zijn in ontwikkeling);
 • Tweekleppigen (in ontwikkeling).

Omdat de metabarcoding analyses vrij complex zijn en we graag meer duidelijkeheid willen genereren voor wanneer de data beschikbaar is, werken we sinds 2019 met een timetable voor metabarcoding. De in onderstaande tabel genoemde data zijn uiterste data. Voor vragen over deze timetable of andere vragen kan altijd contact worden op genomen met onze projectleider metabarcoding: Robbert van Himbeeck.

Samples binnen (uiterlijk)Oplevering resultaten
Run 208-11-201931-1-2020
Run 2110-1-202027-3-2020
Run 226-3-202022-5-2020
Run 231-5-202017-7-2020
Run 2426-6-202011-9-2020
Run 2521-8-20206-11-2020
Run 2616-10-20208-1-2021
Run 2711-12-202026-2-2021

“Metabarcoding kan bijvoorbeeld worden toegepast om te achterhalen welk dier een ei van een weidevogel heeft opgegeten. Door een marker voor roofdieren te gebruiken is een duidelijk beeld te verkrijgen.”

“Een complete soortenlijst kan worden gegenereerd door middel van metabarcoding.”