Soort-specifieke analyse eDNA

Soort-specifieke eDNA analyse is een snelle, relatief goedkope, zeer gevoelige methode om eDNA van een specifieke soort aan te tonen.

De detectie vind plaats door middel van kwantitatieve PCR (qPCR). Soort-specifieke detectie wordt het meest toegepast op watersamples, bodemsamples en keutels.

Datura is altijd bezig met het onwikkelen van nieuwe eDNA analyses maar voor nu zijn de soort-specifieke eDNA detecties voor onder andere de volgende soorten beschikbaar:

“Grote modderkruiper is een van de vele soorten die Datura met eDNA kan detecteren. De detectie kans van grote modderkruiper, door het gebruiken van eDNA, is 95% per sample!”

Amfibieën en reptielen

 • Heikikker;
 • Boomkikker;
 • Knoflookpad;
 • Rugstreeppad;
 • Kamsalamander;
 • Alpenwatersalamander;
 • Vinpootsalamander.

Zoogdieren

 • Noordse woelmuis;
 • Waterspitsmuis;
 • Beverrat;
 • Muskusrat

Vissen

 • Grote modderkruiper;
 • Kleine modderkruiper;
 • Bittervoorn;
 • Zwartbekgrondel;
 • Beek/Rivierprik;
 • Kroeskarper;
 • Zonnebaars;
 • Karper.

Micro-organismen

 • Blauwalgen;
 • coli.

Insecten

 • Gevlekte witsnuitlibel;
 • Aziatische bosmug;
 • Aziatische tijgermug;
 • Groene glazenmaker (in ontwikkeling);
 • Gestreepte waterroofkever (in ontwikkeling).

Overige ongewervelden

 • Platte schijfhoren;
 • Quaggamossel;
 • Driehoeksmossel;
 • Humus-kieuwpootkreeft;
 • Rode Amerikaanse rivierkreeft;
 • Wolhandkrab;
 • Nauwe korfslak;
 • Californische rivierkreeft.

Soorten in ontwikkeling

Wij zijn altijd bezig met de ontwikkeling van analyses op, voor ons, nieuwe soorten. Alle soorten die op deze pagina als ‘in ontwikkeling’ staan zijn wij aan het valideren. We hebben de markers maar moeten nog een detectie kans achterhalen. Hiervoor ontvangen we graag hulp van partijen die ook op andere manieren naar een doel soort opzoek gaan.

Door het vergelijken van resultaten van alternatieve methodes en onze eDNA methodes kunnen wij namelijk de detectie kansen berekenen. Hiervoor hebben wij van iedere soort 10 – 15 eDNA samples (afhankelijk van de soort: water of bodemsamples) nodig waarvan zeker is dat de doelsoort er voor komt. Bij een samenwerking zullen alle eDNA kosten (kit + analyse) voor onze eigen rekening zijn.

Voor de soorten met: (in ontwikkeling- sw bezig) hebben wij reeds een samenwerking gevonden.

Wilt u ook mee helpen zodat wij in de toekomst nog meer soorten met eDNA kunnen analyseren dan horen wij graag van u: info@datura.nl