Voedselweb analyse

Datura heeft een nieuwe eDNA techniek ontwikkeld. Met deze techniek analyseren we de samenstelling van het voedselweb op basis van het eDNA uit een watermonster. Een eDNA voedselwebanalyse geeft goed inzicht in de ecologische kwaliteit en functioneren van het watersysteem. In 2016 is een pilot uitgevoerd, en de resultaten zijn veelbelovend.

Wat maakt deze aanpak uniek?

Het unieke van deze methode is dat de samenstelling van vrijwel het gehele voedselweb wordt blootgelegd. Daarbij focussen we niet slechts op indicatorsoorten, maar op functionele groepen. Daarmee brengen we het functioneren van de ecologische gemeenschap in beeld.

Hoe werkt het?

De aanwezigheid van de soorten wordt zowel kwalitatief als kwantitatief geanalyseerd. Tegelijkertijd wordt het eDNA gekwantificeerd van honderden soorten bacteriën en eukaryoten (fytoplankton, zoöplankton, protozoa, schimmels, enz). We maken hierbij gebruik van een combinatie van qPCR en metabarcoding. De organismen kunnen tot op familie, genus of zelfs tot op soort geïdentificeerd worden. Daarnaast wordt de samenstelling van de visgemeenschap middels een semi-kwantitatieve methode geanalyseerd. En dat alles, op basis van slechts 1 liter water.

Wat kunnen we ermee?

Uit de pilot blijkt dat de resultaten een betrouwbaar en robuust beeld geven van de samenstelling van de biologische gemeenschap. De resultaten geven informatie over de ecologische kwaliteit van het watersysteem. Bovendien geven eDNA voedselwebanalyses inzicht in het functioneren van het watersysteem.

Vervolgtraject

In samenwerking met ingenieursbureau Witteveen + Bos wordt doen we nu ervaring op met voedselwebanalyses in praktijkcases. Dit doen we in opdracht van diverse waterbeheerders. Tegelijkertijd wordt er een wetenschappelijk traject opgezet, wat moet leiden tot een wetenschappelijke borging van de methodiek. Uiteindelijk komt er een gestandaardiseerde methode beschikbaar, die door alle laboratoria kan worden toegepast.

“eDNA voedselwebanalyses geven een blauwdruk van de biologische gemeenschap”

“De resultaten geven informatie over de ecologische kwaliteit van het watersysteem. Bovendien geven eDNA voedselwebanalyses inzicht in het functioneren van het watersysteem.”