Cursus ‘(e)DNA inventarisatie en monitoring voor ecologen’

6 november en 20 november 2019.

Door Manon de Visser
22 mei 2019

 1. We slaan een brug
  Zelf heb ik, Manon, samen met mijn collega’s de cursus ontwikkeld. Naast mijn werk-
  zaamheden bij Datura werk ik ook als ecoloog. De benodigde kennis voor de toepassing van (e)DNA ontbreekt vaak nog in de ecologie-wereld.
 2. We steken écht de handen uit de mouwen
  DNA onderzoek wordt steeds vaker in de praktijk toegepast. Dat besef zorgt ervoor dat men er ook over wil leren. Onze cursus is de eerste in Nederland die zowel de theoretische als de praktische kant van (e)DNA uitlicht. Zo kan men zelf het veld in om te bemonsteren. Daarbij leer je hoe je op een schone wijze een monster verzamelt.
 3. Je leert eDNA resultaten te interpreteren
  Als ecoloog weet ik heel goed hoe moeilijk het soms is een uitspraak te doen over het wel of niet voorkomen van streng beschermde soorten in een bepaald gebied. Met behulp van eDNA onderzoek kan de trefkans vergroot worden. In deze cursus is aandacht voor de interpretatie van resultaten van een eDNA onderzoek. Wat betekend het als er (geen) eDNA aangetroffen wordt? En hoe interpreteer je een detectie van een lage concentratie eDNA van de doelsoort?
 4. Er is altijd ruimte voor discussie
  De cursus geeft ruimte om (e)DNA technieken en reguliere veldtechnieken te bediscussiëren. Deelnemers krijgen de kans om zowel met de medewerkers van Datura als met elkaar te sparren. Dat is belangrijk, want naast ecologen volgen ook wetenschappers en medewerkers van het bevoegd gezag onze cursus. Door het gesprek aan te gaan komen er nieuwe inzichten en ideeën boven water.
 5. Netwerken en ideeën uitwisselen
  Buiten de presentaties, veldwerk demonstraties, discussiemomenten en vragenrondes, is er ook tijd om met elkaar te netwerken. We regelen lunch en nodigen een expert uit het ecologisch werkveld uit als ‘special guest’. Ik heb gemerkt dat na de cursus ook veel werd nagepraat onderling. Er is dus gelegenheid om meer mensen uit het werkveld te leren kennen en je netwerk te verbreden.

Dus, kom jij in de nazomer ook onze cursus bijwonen? Bekijk ons inschrijfformulier online.  Voor vragen kunt u contact opnemen met manon.devisser@datura.nl. Geen ecoloog? Geen probleem! Ook niet-ecologen zijn, zoals al werd aangegeven, meer dan welkom!