Monitoring weidevogel predatie met eDNA

In samenwerking met Ecosensys en Jasja Dekker Dierecologie onderzoekt Datura de predatie op de jonge levensstadia van weidevogels. Er wordt in kaart gebracht wat de voornaamste rovende zoogdieren zijn die zich te goed doen aan weidevogel eieren en kuikens. Om dit te onderzoeken maken we gebruik van innovatieve DNA technieken.

Datura zoekt het tot op de bodem uit (deel 2)

In de bodem bevindt zich een enorme hoeveelheid aan organismen waarvan verschillende soorten en soortgroepen ieder een eigen functie vervullen. Één schep aarde van een dergelijke bodem kan al een aardig beeld geven van die verscheidenheid aan soorten. Taxonomische resolutie, of de mate waarin we ‘in kunnen zoomen’ op de groepen en soorten, is daarbij van belang.

Datura zoekt het tot op de bodem uit (deel 1)

Onder onze voeten bevindt zich een rijkdom aan soorten. Deze bodemorganismen vervullen allerlei essentiële taken zoals de afbraak van organisch materiaal, de omzetting van stoffen en het leveren van nutriënten aan planten en bomen. De bodemgemeenschap vertelt veel over de processen die plaats vinden en dus over het functioneren van de bodem.

Hoe lang blijft eDNA bewaard?

Regelmatig krijgen wij de vraag hoe lang eDNA in de omgeving in goede kwaliteit bewaard blijft. Als er geen eDNA van een bepaalde soort aangetoond wordt, is de soort dan echt niet aanwezig in het onderzochte gebied? Of is het DNA snel afgebroken?

5 redenen waarom onze (e)DNA cursus een succes is:

We steken écht de handen uit de mouwen. Onze cursus is de eerste in Nederland die zowel de theoretische als de praktische kant van (e)DNA uitlicht. Cursisten leren bij deze workshop zowel het bemonsteren in het veld, als het interpreteren van de uiteindelijke resultaten.

Dieetanalyse sprinkhanen

Hoe kom je erachter wat sprinkhanen dagelijks eten? Het volgen en observeren van deze insecten is in de praktijk moeilijk. Datura heeft daarom in samenwerking met Stichting Bargerveen en de Unie van Bosgroepen een genetische pilotstudie uitgevoerd. Het blijkt dat het analyseren van DNA uit de ‘poepjes’ van sprinkhanen een werkbare oplossing is om te achterhalen wat ze graag eten.

eDNA voedselwebanalyses leiden tot meer grip op het leven onder water .

Met een unieke combinatie van technieken analyseren we de samenstelling van het voedselweb op basis van het eDNA uit een watermonster. In 2016 hebben we in een pilot een aantal eDNA voedselwebanalyses uitgevoerd, en de resultaten zijn veelbelovend.

Voedselanalyse van de wasbeerhond

Welkom op de nieuwe website van Datura. U vindt hier een overzicht van moleculaire diensten op het vlak van ecologie en biodiversiteit, aangeboden door Datura.

Bastaard modderkruipers stiekem binnen gekomen?

In 2015 werd bij genetisch onderzoek door Datura ontdekt dat er in Nederland naast de kleine modderkruiper ook hybride kleine modderkruipers voorkomen. Inmiddels is het onderzoek naar de…