Rapportages

Rapportage Waterschappen 2017
M. van der Kamp & H.R. Tanis (2017) eDNA-voedselwebanalyse als vingerafdruk van de waterkwaliteit. Tussenrapportage 2017. Witteveen+Bos en Datura Molecular Solutions BV.