Datura is een onderzoeksbureau dat innovatieve technieken toepast om de effectiviteit en efficiëntie van ecologische monitoring en beheer te vergroten.

Wij werken continu aan de ontwikkeling van nieuwe tools voor ecologen, agrariërs, terreinbeheerders en waterbeheerders. We maken hierbij onder andere gebruik van (e)DNA monitoring, chemisch-fysische analyses, spectrale data en machine-learning toepassingen. We streven ernaar deze technieken direct zo toepasbaar mogelijk te maken. Zo dragen wij bij aan het verbeteren van de ecologische kwaliteit.

Datura Molecular Solutions BV

Agro Business Park 10
6708 PW, Wageningen

info@datura.nl

Monitoring weidevogel predatie met eDNA

In samenwerking met Ecosensys en Jasja Dekker Dierecologie onderzoekt Datura de predatie op de jonge levensstadia van weidevogels. Er wordt in kaart gebracht wat de voornaamste rovende zoogdieren zijn die zich te goed doen aan weidevogel eieren en kuikens. Om dit te onderzoeken maken we gebruik van innovatieve DNA technieken. Lees meer >>

Datura zoekt het tot op de bodem uit (deel 2)

In de bodem bevindt zich een enorme hoeveelheid aan organismen waarvan verschillende soorten en soortgroepen ieder een eigen functie vervullen. Één schep aarde van een dergelijke bodem kan al een aardig beeld geven van die verscheidenheid aan soorten. Taxonomische resolutie, of de mate waarin we ‘in kunnen zoomen’ op de groepen en soorten, is daarbij van belang. Lees meer >>

Datura zoekt het tot op de bodem uit (deel 1)

Onder onze voeten bevindt zich een rijkdom aan soorten. Deze bodemorganismen vervullen allerlei essentiële taken zoals de afbraak van organisch materiaal, de omzetting van stoffen en het leveren van nutriënten aan planten en bomen. De bodemgemeenschap vertelt veel over de processen die plaats vinden en dus over het functioneren van de bodem. Lees meer >>

Hoe lang blijft eDNA bewaard?

Regelmatig krijgen wij de vraag hoe lang eDNA in de omgeving in goede kwaliteit bewaard blijft. Als er geen eDNA van een bepaalde soort aangetoond wordt, is de soort dan echt niet aanwezig in het onderzochte gebied? Of is het DNA snel afgebroken?. Lees meer >>

Cursus (e)DNA voor ecologen

We steken écht de handen uit de mouwen. Onze cursus is de eerste in Nederland die zowel de theoretische als de praktische kant van (e)DNA uitlicht. Cursisten leren bij deze workshop zowel het bemonsteren in het veld, als het interpreteren van de uiteindelijke resultaten. Lees meer >>

Dieetanalyse sprinkhanen

Hoe kom je erachter wat sprinkhanen dagelijks eten? Het volgen en observeren van deze insecten is in de praktijk moeilijk. Datura heeft daarom in samenwerking met Stichting Bargerveen en de Unie van Bosgroepen een genetische pilotstudie uitgevoerd. Het blijkt dat het analyseren van DNA uit de ‘poepjes’ van sprinkhanen een werkbare oplossing is om te achterhalen wat ze graag eten. Lees meer >>

Datura gaat verhuizen!

Het aantal projecten dat we afronden groeit jaarlijks. DNA technieken worden steeds meer toegepast in de ecologie. Om de groeiende vraag aan te kunnen, en om de kwaliteit van de analyses te waarborgen, zal Datura vanaf 1 mei 2019 verhuizen naar Wageningen. Lees meer >>

eDNA voedselwebanalyses leiden tot meer grip op leven onderwater

 Met een unieke combinatie van technieken analyseren we de samenstelling van het voedselweb op basis van het eDNA uit een watermonster. In 2016 hebben we in een pilot een aantal eDNA voedselwebanalyses uitgevoerd, en de resultaten zijn veelbelovend. Lees meer >>

Wat eet de wasbeerhond?

wasbeerhond dieet voedselkeuzeanalyseWe hebben DNA uit een keutel gebruikt, om de voedselkeuze van de wasbeerhond te ontrafelen. Bij de klassieke analyse van keutels is het vaak lastig om precies vast stellen welke soorten gegeten zijn. Een DNA voedselkeuzeanalyse biedt de uitkomst. Lees meer >>

Bastaard modderkruiper stiekem binnen gekomen?

hybride modderkruiper DNAIn 2015 werd bij genetisch onderzoek door Datura ontdekt dat er in Nederland naast de kleine modderkruiper ook hybride kleine modderkruipers voorkomen. Lees meer >>

eDNA metabarcoding vissen

vissen eDNA datura metabarcodingDatura heeft in samenwerking met Bureau Waardenburg BV en Rijkswaterstaat succesvol een pilot uitgevoerd naar de mogelijkheden om eDNA metabarcoding van vissen toe te passen in grote watersystemen. Lees meer >>

Bastaard modderkruipers in Nederland

hybride modderkruiper DNADeze zomer heeft Datura bij genetisch onderzoek ontdekt dat er in Nederland naast de kleine modderkruiper ook hybride modderkruipers voorkomen. Deze “bastaard modderkruipers” zijn ontstaan uit kruisingen tussen de kleine modderkruiper en twee soorten uit Zuid-Oost Europa. De aanwezigheid van de bastaard modderkruipers werd opgemerkt doordat Datura een database aanlegt met genetische informatie van alle Nederlandse vissoorten.  Lees meer >>

Historische kolonie vale vleermuis

Uitwerpselen DNA vale vleermuis DaturaDatura heeft succesvol DNA geëxtraheerd uit vleermuiskeutels van minimaal 24 jaar oud. Door het geëxtraheerde DNA te vergelijken met een referentiedatabase kon achterhaald worden dat de keutels van vale vleermuizen (Myotis myotis) afkomstig waren. Hierdoor kon bevestigd worden dat er in het verleden een kolonie vale vleermuizen aanwezig was op de zolder van een kapel in Vught. Lees meer >>