Over Datura Molecular Solutions

Datura Molecular Solutions BV is een ambitieus team dat in 2013 is opgericht door Kees van Bochove. Wij vergroten de effectiviteit en efficiëntie van monitoring van soorten en soortgroepen door DNA technieken beschikbaar te stellen.

Onze doelgroep zijn alle partijen die te maken hebben met monitoring van soorten of soortgroepen als natuurbeheerders, ecologisch adviesbureaus, ingenieursbureaus en (semi-)overheden. Wij hebben de ambitie om uit te groeien tot een expertise centrum dat DNA onderzoek aanbiedt met toepassingen in de ecologie en monitoring van biodiversiteit.

Sinds april 2019 hebben wij onze eigen laboratorium ruimtes. We hebben ervoor gekozen meteen te investeren in vier verschillende ruimtes om zo de contaminatie risico’s zo laag mogelijk te houden. Hoe we dat doen kan je lezen in onze kwaliteitswaarborging. Ons laboratorium is gevestigd in Wageningen.

“Sinds april 2019 hebben wij onze eigen laboratorium ruimtes!”